!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Naturalytelser – nye skatteregler 2019

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-
Del:

Dette kurset er fullt oppdatert med alle endringer pr 24. mai 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 innføres det store endringer i skattereglene om naturalytelser. 

Arbeidsgiver vil få ansvaret for å trekke skatt, betale arbeidsgiveravgift og lønnsinnberette skattepliktige naturalytelser den ansatte får fra tredjeparter. Uttak av arbeidsgiverbetalte bonuspoeng i fordelsprogrammer skal behandles som lønn fra arbeidsgiver. 

Verdsettelsesreglene endres i forhold til dagens regler. Det innføres nye regler om personalrabatter. Reglene om dekning av overtidsmat endres osv. Reglene innebærer en rekke nødvendige endringer i arbeidsgivers rutiner for behandlingen av naturalytelser i arbeidsforhold. 

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til deg som jobber med lønn og naturalytelser

Innhold

 • Status nye regler - fullt oppdatert pr 24. mai 2019 
 • Rapportering av tredjepartsytelser
 • Nye verdsettelsesregler
 • Rabatter
 • Uttak av bonuspoeng, herunder flybonus
 • Gaver i arbeidsforhold
 • Overtidsmat
 • Fri avis
 • Fri barnehage
 • Kundepleie
 • Representasjon og bevertning 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2400,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat