!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Forberedelse til kvalitetskontrollen 2019

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-

Om kurset

Del:

Kurset veileder regnskapsførervirksomhetene til å oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Fokus på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten. Herunder risiko og vesentlighetsvurderinger. 

Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy som KS Komplett, PowerOffice og Finale Avstemming. 

Vi belyser også de siste kravene jfr. personopplysningsloven og ny hvitvaskingslov gjeldende fra høsten 2018.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som har rutineansvar eller oppdragsansvar i regnskapsfører-virksomhet. Kurset er svært relevant for virksomheter som forventer kvalitetskontroll i inneværende år eller i den nærmeste fremtid. Det er også aktuelt for andre virksomheter som er i en oppstartsfase, omorganiseringsprosess eller av andre årsaker er i en fase hvor interne rutiner skal gjennomgås.

Kursinnhold

 • Overordnet rammeverk
  • Regelverk
  • KS Komplett
  • God regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Regnskap Norges kvalitetskontrollordning
  • Kontrollerfaringer 
  • Forberedelser og forarbeid før kontrollen
  • Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner
   • Forhold i egen virksomhet
   • Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag
   • Risikostyring og intern kontroll
   • Registrerings- og legitimasjonsrutiner
   • Avstemminger
   • Rapporteringsrutiner
   • Kvalitetskontrollrutiner
   • Dokumentasjon av eget arbeid
  • Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller 
   • Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller
   • Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner
   • Periodisk regnskapsrapportering
   • Formelle krav og dokumentasjoner

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Ellen Egenæs
 • Kursleder:
  Helge Johnny Mass Andersen
  Seniorkonsulent/Autorisert regnskapsfører