Nettkurs

Lønn og HRa - en introduksjon

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 2 kurstimer
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-

Om kurset

Del:

Kurset er en introduksjon til fagfeltet lønn og Hr-administrasjon. Det er også et forkurs og en del av, vårt nye sertifiseringsprogram for deg som jobber med lønn og HR-administrasjon

Kurset skal gi deg en større forståelse for fagområdet og hvilke rettskilder og offentlige plikter og rettigheter en arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til gjennom et arbeidsforhold. Vi vil gi deg innsikt i grunnleggende begreper og systematikk fra arbeidsgivers plikter, til arbeidstakerens rettigheter og konsekvenser når feil skjer.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som i dag arbeider med lønn, regnskap og økonomi, enten som intern ressurs hvor du gjennom økonomifunksjonen vil kunne bidra som rådgiver for egen ledelse ved å kvalitetssikre personalforvaltningen samt redusere risiko, eller i en regnskapsførervirksomhet hvor du vil kunne bli en verdifull rådgiver og samarbeidspartner for dine kunder.

Kursinnhold

 • Overordnet om rettskilder
  • Arbeidsmiljøloven 
   • Arbeidsavtaler
  • Tariffavtaler 
 • Arbeidsgiverpliktene – overordnet systematikk
  • Forskuddstrekk (trekkplikt)
  • Skatteplikt
  • Innrapporteringsplikten
  • Plikten til å beregne/betale arbeidsgiveravgift
  • Konsekvenser av manglende oppfyllelse av arbeidsgiverpliktene
 • Lønn og ytelser
  • Kontantytelse
  • Dekning av utgifter i yrkesutøvelsen (reiseregninger, mediesaker/konsekvenser)
  • Naturalytelser
  • Fradrag
 • Forskuddstrekk
  • Hvem plikter og omfanget av plikten
  • Trekkgrunnlaget
  • Beregne forskuddstrekk
 • Innrapporteringsplikten
  • Hvem plikter og omfanget av plikten (utenfor arbeidstakerforhold og begrensninger) 
  • Ytelser som skal innberettes
  • A-ordningen
 • Arbeidsgiveravgiften
  • Hvem plikter og omfanget av plikten (av eget tiltak og selvstendig næringsdrivende)
  • Grunnlaget for arbeidsgiveravgift
  • Avgiftsberegning (overordnet)
 • Sykepenger, ferielov
  • Beregning av sykepenger og foreldrepenger
  • Rettigheter og plikter ved sykefravær og permisjoner
  • Bruk av egenmelding/sykmelding
  • Behandling og utbetaling av feriepenger 

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-

 • Kursleder:
  Anita Øverby
 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat