Lønnstakere over landegrensene

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Kurset er oppdatert med alle regler gjeldende per juni 2019. Formålet med kurset er å gi deltakerne en god oversikt over regelverket både når det gjelder utlendinger som arbeider i Norge og norske arbeidstakere i utlandet. Kurset har en praktisk tilnærming og gir en innføring i hvilke skjemaer/dokumenter som skal leveres til ulike offentlige myndigheter.
Del:

Antallet personer som innvandrer til Norge på grunn av arbeid øker fra år til år. Samtidig er det mange norske arbeidstakere som i kortere eller lengre perioder oppholder seg i utlandet på grunn av arbeid. Har du oversikt over reglene om skatteplikt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, lønnsrapportering, fast driftssted, skatteavtaler m.m på dette området? Hvilke rapporteringsregler som gjelder, registrering av utenlandske arbeids-/oppdragstakere, om ansatte skal være med i bedriftens otp-ordninger osv.? 

I løpet av dette kurset er målet at du skal få grunnleggende og nødvendig kompetanse for riktig skattemessig og lønnsmessig behandling av utenlandsrelaterte arbeids- og virksomhetsforhold. Med kursdokumentasjonen ligger en sjekkliste i forhold til hva du må huske på når du får utenlandske arbeidstakere på lønningslista.

Målgruppe

Kurset retter seg mot interne og eksterne regnskapsførere og lønnsmedarbeidere som ønsker å være en aktiv rådgiver når det gjelder lønns- og skattemessig behandling av arbeidstakere og næringsdrivende over landegrensene. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til temaene og konkret kunnskap om regelverket på området og rapporteringsrutiner. 

Kurset passer for alle som arbeider med lønn og regnskapsføring og som bistår kunder som jobber med personer eller virksomheter som har arbeids/oppdragsforhold over landegrenser.

Innhold

 • Utenlandske arbeidstakere i Norge, ansatte/innleide
 • Arbeid i utlandet av utenlandsk arbeidstaker for norsk arbeidsgiver
 • Entrepriseoppdrag
 • Arbeidstakere bosatt i Norge som arbeider i utlandet
 • Formelle tillatelser og søknader
 • Særskilt rapporteringsplikt etter ligningsloven § 5-6
 • Spørsmål om skatteplikt og konsekvensene av dette
 • Bestemmelser om skatteplikt etter norsk skattelov
  • Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere
  • Skatteplikt som bosatt
  • Begrenset skatteplikt
  • Arbeidsinnleie
  • Entreprise og grensen mot arbeidsinnleie
 • Fast driftssted
 • Skatteavtaler
 • Forskuddsstrekk
 • Lønnsrapportering på a-meldingen
 • Arbeidsgiveravgift
 • Arbeidsgivers dekning av utgifter til pendlere

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat