Nettkurs

MVA - omorganisering av virksomhet

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 2 kurstimer
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-

Om kurset

Del:

Omorganisering av virksomhet kan få betydelige momsmessige konsekvenser. Dette nettkurset tar deg gjennom ulike scenarier, herunder praktiske case. 

Du får lære mer om merverdiavgift ved innmatsalg, fusjon/fisjon, samt salg/kjøp av AS.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som arbeider med MVA i en eller annen form

Kursinnhold

 • Ulike typer omorganisering
 • Overdragelse av virksomhet
 • Justeringsreglenes betydning
 • Formelle krav
 • Kjøp og salg av aksjeselskaper
 • Særlig om fast eiendom

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-

 • Kursleder:
  Cecilie Aasprong Dyrnes
  Partner, Advokat (H)