!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Skattefri omdanning - en praktisk innføring

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset har som målsetting å gi oversikt over de skatte- og selskapsrettslige regler vedrørende omdanning til aksjeselskap. Kurset er publisert i 2019.
Del:

Kurset legger vekt på den praktiske anvendelsen av reglene og spørsmål som erfaringsvis ofte oppstår i forbindelse med gjennomføring av omdannelser. Reglene vil bli belyst ved bruk av praktiske eksempler. 

Målsetningen er å gi regnskapsførere, revisorer og andre rådgivere en innføring i hvordan man skal tilrettelegge og bistå kunden i forbindelse med omdannelser, samt etter endt kurs kunne gjennomføre omdannelser i praksis. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med virksomheter hvor omdanning kan være et alternativ.

Det kreves grunnleggende kjennskap til skatte-, regnskaps- og selskapsrett.

Innhold

Praktiske utfordringer og gjennomgang av:

 • Hvorfor omdanne?
  • Skattefri eller skattepliktig omdanning?
 • Vilkår for skattefri omdanning
  • Virksomhetskravet
  • Kravet til overføring av eiendeler og aktivitet
  • Kravet til skatte- og eiermessig kontinuitet
 • Ligning av det overtakende selskapet i omdanningsåret
 • Gjennomgang av aktuelle spørsmål som har kommet inn til NARF fagsupport vedrørende omdanning
 • Eksempler på omdanning til AS

Vi foretar gjennomgang av nødvendige dokumenter ved de ulike eksemplene

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Lars Angermo
  Kursleder:
  Lars Angermo
  Statsautorisert revisor
 • Portrett av Stian Bringsjord
  Kursleder:
  Stian Bringsjord
  Statsautorisert revisor