Lån mellom aksjeselskap og aksjonær

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 2 kurstimer
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-
Kurset gir deg oversikt over skattemessige konsekvenser ved lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær, herunder hvordan man skal forholde seg til lån ytet før 7. oktober 2015, samt behandling hos aksjeselskapet og hos den personlige aksjonær, både ved lån fra personlig aksjonær til aksjeselskap og ved lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær. I tillegg gjennomgås hvilke poster som skal fylles ut i aksjonærregisteroppgaven.
Del:

Målsetningen er å gi regnskapsførere, revisorer eller andre rådgivere en oversikt over regelsettet som gjelder ved lån til og fra personlig aksjonær og et aksjeselskap. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med regnskapsføring for og i økonomifunksjonen til et aksjeselskap.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper

Innhold

 • Lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær
  • Skattemessige konsekvenser for personlig aksjonær
  • Lån ytet før 7. oktober 2015
  • Behandling hos aksjeselskapet
  • Behandling hos den personlige aksjonær
  • Utfylling av aksjonærregisteroppgaven
 • Lån fra personlig aksjonær til aksjeselskap:
  • Behandling hos aksjeselskapet
  • Behandling hos den personlige aksjonær

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-

 • Kursleder:
  Lars Angermo
  Autorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor
 • Kursleder:
  Stian Bringsjord
  Statsautorisert revisor