Nettkurs

SAF-T

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Rev 3
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,-

Om kurset

SAF-T kommer for fullt fra og med 1. januar 2020. Når en bokføringspliktig får kontroll fra Skatteetaten skal det sendes inn en fil i standardisert format via Altinn. Det er systemleverandørene som har ansvaret for å tilrettelegge for SAF-T eksporten, men det er høyst sannsynlig at regnskapsfører vil få ansvaret fra oppdragsgiver for innsendingen og kontrollen av filen.

Kurset gjennomgår regelverket rundt SAF-T og avmystifiserer innholdet i filen ved bruk av moderne verktøy. Kurset setter fokus på de positive sidene ved innføringen av SAF-T og hvilke forretningsmuligheter det vil bringe med seg. 

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med økonomi, enten om du er leder med rapporteringsansvar eller du jobber i regnskapsbyrå og bistår oppdragsgivere med rapportering til det offentlige og andre

Kursinnhold

Hva er SAF-T?

 • Bakgrunn og historie
 • Kilder for informasjon
 • Lovverket rundt SAF-T
 • Krav til mapping
 • Konsekvenser ved manglende etterlevelse

Praktisk forståelse av SAF-T

 • Hva inneholder filen?
 • Hvordan kan filen leses?
 • Hvordan kan innholdet kontrolleres?
 • Hva skjer dersom filen ikke valideres?

Forretningsmuligheter rundt SAF-T

 • Er dette bare merarbeid for regnskapsfører?
 • Konsekvenser for oppdragsgiver/regnskapsfører/revisor
 • Rådgivningsmulighetene SAF-T bringer 
 • Standardisert overføring av data mellom systemer

Undervisningsform

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2400,-

 • Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder