!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Årsoppgjør for AS del 3 - Skatteberegning og skatteskjemaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 4 kurstimer
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
Dette kurset er det tredje av tre halvdags kurs som tar deg gjennom årsoppgjøret.
Del:

I dette kurset lærer du hvordan du skal kunne beregne utsatt skatt og betalbar skatt i en virksomhet som er liten i regnskapslovens forstand. I tillegg lærer du å fylle ut de viktigste skatteskjemaene.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som ønsker å få innarbeidet en strukturert metodikk for å behandle alle de vanligste skattemessige forholdene for små foretak, slik at du har god forståelse for hva et årsoppgjørssystem gjør underveis på vei mot et ferdig årsoppgjør.

Innhold

 • Forskjellene mellom regnskapslov og skattelov
 • De seks vanligste kildene til midlertidige forskjeller
 • Reversering av midlertidige forskjeller
 • De vanligste kildene til permanente forskjeller
 • Sammenhengen mellom midlertidige forskjeller og utsatt skatt
 • Endring i utsatt skatt, utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse
 • Beregning av det skattemessige resultatet og betalbar skatt
 • Et omfattende case der vi tar med en ferdig kvalitetssikret saldobalanse inn i et årsoppgjørssystem og gjennomfører 16 steg på veien frem mot et ferdig årsoppgjør

Gjennomføring

Streamet forelesning - Fire timers nettkurs med presentasjon av ulike utvalgte temaer og et oppsummerende case. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2100,-
Normalpris: 2900,-

 • Kursleder:
  Tor Olav Nordtømme
  Autorisert regnskapsfører