Prosjektregnskap

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 6
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 6
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Her lærer du hvordan du skal legge opp gode rutiner sammen med dine kunder, som sikrer at du både ivaretar bokføringsregelverket, gjeldende regnskapsstandarder og riktig skattemessig rapportering. Kurset er publisert i 2019.
Del:

I tillegg omhandler kurset bruken av prosjektregnskap som et økonomistyringsverktøy og hvordan man kan utvikle systemer som følger opp den løpende verdiskapningen i prosjektene.  

Målgruppe

Kurset er for deg som jobber med regnskap og økonomi, enten i eller for bedrifter som faller inn under kravene til prosjektregnskap, ikke bare innen bygg og anleggsvirksomhet, men også med andre langsiktige tilvirkningskontrakter slik som for eksempel mekanisk industri, store forskningsprosjekter eller levering av utviklingsprosjekter innen IT eller annen teknologi.  

Kurset forutsetter noe erfaring fra operativt regnskapsarbeid og god kjennskap til strukturen i finansregnskapet.

Innhold

 • Hvordan innrette den løpende bokføringen og dokumentasjonen; bokføringsloven om bygg- og anleggsvirksomhet og verftsindustri
 • Rutiner i forbindelse med avleggelse av årsregnskap; regnskapsloven om langsiktige tilvirkningskontrakter og GRS 2 om anleggskontrakter
 • Bedret prosjektregnskapskvalitet; praktiske problemstillinger og forslag til kontrollaktiviteter
 • Den skattemessige behandlingen av ikke-avsluttede tilvirkningskontrakter
 • Prosjektregnskapet som økonomistyringsverktøy, hvordan kan vi hjelpe kundene til å bli mer bevisst på hvordan resultatene skapes?  
 • Et omfattende case fra virkeligheten med eksempler på problemstillinger og hvordan man kan lage hensiktsmessige styringsrapporter

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Tor Olav Nordtømme
  Kursleder:
  Tor Olav Nordtømme
  Statsautorisert regnskapsfører