Nettkurs

Skatt og regnskap 2019/2020

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-

Om kurset

Del:

Kurset gir oppdatering på årets nyheter innen bokføring, regnskap, skatt, avgift og andre områder av betydning for regnskapsføringen. Vi gjennomgår både nyheter som har virkning for inneværende regnskapsår og nyheter som gjelder neste år. Dette omfatter nye rettsregler, relevante dommer, nyheter i aktuelle skjemaer, viktige sjekkpunkter som forberedelse til årsoppgjøret og eventuelle sentrale nyheter innenfor selskapsretten for inneværende år. I tillegg gjennomgås endringer i satser, regnskaps-, skatte- og avgiftsregler i neste års statsbudsjett

Til kurset følger det med en meget fyldig og god kursdokumentasjon – et praktisk og nyttig oppslagsverk når du trenger det. Oppslagsverket inkluderer nyttige linker til ytterligere informasjon fra andre kilder

Målgruppe

Kurset er særlig tilrettelagt for deg som jobber innenfor SMB segmentet, men alle som arbeider med bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver vil få et godt utbytte av å delta

Kursinnhold

Nyheter siste år 

 • Årets nyheter innenfor bokføring, regnskap, skatt, merverdiavgift, lønnsområdet, selskapsrett mv.
 • Endringer i aksjeloven og annen selskapslovgivning
 • Ny hvitvaskingslov og lov om register over reelle rettighetshavere
 • Skattesatser og beløpsgrenser for inneværende år 
 • Sentrale dommer og uttalelser i løpet av siste år
 • Viktige punkter for den kommende årsavslutningen

Tidsaktuelle emner 

Nyheter i skjemaer

Aktualiteter på lønnsområdet:

 • Nyheter av betydning for lønnsrapporteringen 
 • Reise og diett – endringer i satser, beløpsgrenser mv

Nyheter for neste år:

 • Neste års statsbudsjett og dets betydning for regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivningen mv.
 • Status på ny regnskapsførerlovgivning
 • Skattesatser og beløpsgrenser for neste år
 • Skatteplanlegging - råd og vink

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor