Nettkurs

Aksjonærregisteroppgaven 2019 - nyttige tips

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 1
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 1 kurstime
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,-
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,-

Om kurset

Del:

Dette kurset gir en rekke nyttige tips til utfyllingen og leveringen av Aksjonærregisteroppgaven 2019. Kurset tar særlig for seg temaer hvor det erfaringsmessig ofte gjøres feil og hvor disse feilene ofte kan gi store skattemessige utslag. 

Kursets hovedvekt ligger på temaene utbytte, tilbakebetaling av innbetalt kapital og aksjonærlån/mellomregningskonto. Videre omhandles temaene kjøp og salg av aksjer, utfyllingen av selskapets formuesverdi samt reglene og fremgangsmåten rundt føringen av investeringer i oppstartsselskaper. Endelig gjennomgås diverse praktiske fusjons- og fisjonstilfeller og utfyllingen i Aksjonærregisteroppgaven for den enkelte av disse hendelsene.

Målgruppe

Regnskapsførere og andre som bistår med utfylling og eller levering av selskapets Aksjonærregisteroppgave

Kursinnhold

 • Utbytte
 • Tilbakebetaling av innbetalt kapital
 • Aksjonærlån / mellomregningskonto
 • Kjøp og salg av aksjer – og andre endringer på eiernivå
 • Selskapets formuesverdi
 • Investeringer i gründerbedrifter / start ups – Skatteinsentivordningen
 • Diverse fusjons- og fisjonstilfeller

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-

 • Kursleder:
  Jørgen Strøm-Andresen
  Fagansvarlig skatt