!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Kontroll av årsregnskap og skatteskjemaer for 2019

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 5 kurstimer
Medlem: 2500,- Ansatt i medlemsbedrift: 2500,- Normalpris: 3200,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 2500,- Ansatt i medlemsbedrift: 2500,- Normalpris: 3200,-

Om kurset

Del:

Skal du kvalitetssikre eget arbeid eller kontrollere årsoppgjør andre har utført? I dette kurset får du god innføring i hvordan kvalitetssikre utkast til årsregnskap og skatteskjemaer. Formålet med kurset er å hindre feil i skatteskjemaer og offisielt regnskap med noter og eventuell årsberetning, før det sendes til myndighetene.

Målgruppe

Kurset er beregnet for deg som enten skal gjennomføre kontroll av egne utarbeidede årsoppgjør eller for deg som skal kontrollere en kollega. Det anbefales å benytte erfarne autoriserte regnskapsførere til dette kontrollarbeidet. Kurset passer også for deg som jobber i økonomi/regnskapsavdeling, og utarbeider selskapets skatteskjemaer og årsregnskap.        

Kursinnhold

 • Tips og råd om praktisk gjennomføring
 • Kontroll av årsregnskap med noter
 • Kontroll av årsberetning
 • Kontroll av skatteskjemaer
 • Både AS og enkeltpersonforetak
 • Ekstra fokusområder når AS ikke har revisor

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2500,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2500,-
Normalpris: 3200,-

 • Kursleder:
  Helge Johnny Mass Andersen
  Seniorkonsulent/Autorisert regnskapsfører