Nettkurs

Kontroll av årsregnskap og skatteskjemaer for 2019

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 5 kurstimer
Medlem: 2500,- Ansatt i medlemsbedrift: 2500,- Normalpris: 3200,-
Medlem: 2500,- Ansatt i medlemsbedrift: 2500,- Normalpris: 3200,-

Om kurset

Del:

Kurset gir deg en god innføring i kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer. Skatteskjemaene for regnskapsåret 2019 ligger til grunn for kontrollen. Man legger her opp til enten en egenkontroll, eller kontroll av kollega for å forebygge feil i skatteskjemaer og offisielt regnskap med noter og eventuell årsberetning før materialet sendes til Altinn. Erfaringen tilsier at en slik kontroll både er nødvendig og nyttig for å unngå vesentlige feil i kontorets årsoppgjørsproduksjon.

Målgruppe

Kurset er beregnet for deg som enten skal gjennomføre kontroll av egne utarbeidede årsoppgjør eller for deg som skal kontrollere en kollega. Det anbefales å benytte erfarne autoriserte regnskapsførere til dette kontrollarbeidet. Kurset passer også for deg som jobber i økonomi/regnskapsavdeling, og utarbeider selskapets skatteskjemaer og årsregnskap.        

Kursinnhold

 • Praktisk gjennomføring av kontrollen
 • Prinsipper for årsoppgjøret
 • Kontroll av div. ligningsskjemaer
 • Kontroll av aksjeselskap
 • Kontroll av enkeltpersonforetak 
 • Kontroll av årsregnskap med noter
 • Kontroll av årsberetning
 • Kontroll av AS uten revisor

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2500,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2500,-
Normalpris: 3200,-

 • Kursleder:
  Helge Johnny Mass Andersen
  Seniorkonsulent/Autorisert regnskapsfører