Stedlig kurs

Aksjer og andre verdipapirer - regnskapsførsel og skatt

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
30.11.2020
09.00-16.00
Streaming
www.regnskapnorge.no/live, Streaming
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Streaming
www.regnskapnorge.no/live, Streaming

Om kurset

Detter kurset er for deg som ønsker å lære om de mest vanlige finansielle instrumentene og hvordan de skal behandles regnskapsmessig.
Del:

Kurset gir en innføring i de mest vanlige finansielle instrumentene, hvordan de virker og hvordan de skal finne veien inn i regnskapet. Vi følger utvalgte instrumenter ved ulike hendelser og i alle ledd, fra bokføring og krav til dokumentasjon til vurderingen i årsregnskapet samt skattemessig behandling.

Målgruppe

Kurset retter seg mot dem som ønsker å få økt innsikt i virkemåten til de mest vanlige finansielle instrumentene og styrke sine kunnskaper om den regnskapsmessige behandlingen – både i den løpende bokføringen og i årsregnskapet. Kurset vil også skjele til skattemessig behandling.

Kursinnhold

Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av ulike finansielle instrumenter med praktiske eksempler. Kurset skal også gi økt forståelse i hvordan forskjellige instrumenter virker. 

Investering i aksjer med regnskapsmessig og skattemessig behandling er en viktig del av kurset.

Mange selskaper handler med eller investerer i finansielle instrumenter, eventuelt også anvender instrumentene som verktøy for finansiell risikostyring/sikring. Et finansielt instrument kan være så mangt; aksjer, aksje- og verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner, sertifikater, swaper, futures, valutaterminer, varederivater mv. Hver og en av dem har sin egen måte å virke på, noen mer kompliserte og sammensatte enn andre.

Dette er et grunnleggende kurs om emnene.

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor