Stedlig kurs

Avtaler med kunder og leverandører, samt tvister

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
02.11.2020
09.00-16.00
Scandic Kristiansand Bystranda
Østre Strandgate 74, 4610 KRISTIANSAND S
www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Scandic Kristiansand Bystranda
Østre Strandgate 74, 4610 KRISTIANSAND S
www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda

Om kurset

Dette er et praktisk kurs for deg som ønsker å forstå alle deler av Regnskap Norges oppdragsavtale og vedlegg, samt avtaler man inngår med leverandører. Ved å gjennomgå oppdragsavtalen nøye vil deltakerne også lære hvordan man selv kan skrive avtaler på andre området. Målet er at man fullt ut skal forstå teksten i oppdragsavtalen og andre avtaler man får foran seg. Dette for å forhindre at det senere blir uenighet om avtalen. Skulle det allikevel oppstå tvister om en avtale, så må man vite hvordan det skal løses.
Del:

Når man sitter med en kontraktstekst, uansett om det er en enkel avtaletekst eller lang standardkontrakt skrevet for en bransje slik som RNs oppdragsavtale eller systemleverandørenes lisensavtaler, bør man vite hvilke bestemmelser man bør sjekke særlig nøye. 

Kurset vil også gjennomgå de avtalerettslige prinsipper som bestemmer hvordan kontrakter skal tolkes når ting blir uklart. 

Uansett om intensjonen opprinnelig var den beste fra begge parter, vil man av og til komme opp i nesten uløselige konflikter. Da må man vite hvilke tvisteløsningsmekanismer som finnes, samt hvordan man sikrer bevis.

Målgruppe

Kurset passer for både nye og mer erfarne regnskapsførere som både i jobbsammenheng og i privatlivet ønsker å ha det juridiske «på stell» når det gjelder avtaler.

Kursinnhold

 • Gjennomgang av oppdragsavtalen med vedlegg
 • Gjennomgang av typiske lisensavtaler fra systemleverandørene inngått med regnskapsfører eller av kunden direkte
 • Hvordan sikre at avtalen blir juridisk bindende
 • Hvordan lese og tolke avtaler
 • Senere uenighet om avtalens innhold
 • Hva man gjør når andre ikke følger avtalen
 • Typiske «feller» i avtaleutkast skrevet av andre
 • Hvordan håndtere urimelige avtaler
 • Sikre bevis for avtalebrudd
 • Tvisteløsning
 • Hvilke avtaler regnskapsførere kan håndtere for kunder

Undervisningsform

Gjennomgang av oppdragsavtalen med vedlegg som knyttes opp til og illustreres ved bruk av eksempler.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Cecilie Haavik
  Advokat