Stedlig kurs

MVA 2020 – nyheter og aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
02.11.2020
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no

Om kurset

Kurset gir en oversikt over lov- og forskriftendringer og andre nyheter innen merverdiavgift, samt omtale av aktuelle emner hvor det erfaringsmessig oppstår utfordringer og som ofte er tema i bokettersyn fra skattemyndighetene.
Del:

Kurset er basert på praktiske eksempler og case med løsningsforslag. 

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som arbeider med MVA i en eller annen form.

Kursinnhold

 • Nyheter innen MVA
 • Utvalgte unntak og fritak m/case 
 • Fisjon og fusjon og MVA m/ praktiske eksempler
 • Viderefakturering og kostnadsdeling m/ praktiske eksempler
 • Beregningsgrunnlaget for MVA
 • Innførsel av (fysiske) varer
 • Tjenester over landegrensene
 • Utleie og drift av næringseiendom m/ praktiske eksempler
 • Justeringsreglene m/ eksempler
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør m/eksempler 

Undervisningsform

Forelesning med praktiske eksempler og illustrasjoner samt mulighet for spørsmål og diskusjoner.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Cecilie Aasprong Dyrnes
  Partner, Advokat (H)