Stedlig kurs

Bokføring 2020 - nyheter og ofte stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
17.12.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO

Om kurset

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap og rapportering av skatter og avgifter mv. Dette kurset har fokus på hvordan bokføringsregelverket skal etterleves, og består av to deler:
Del:

Den første delen fokuserer på årets nyheter og endringer i forståelsen av bokføringsregelverket, konkretisert gjennom for eksempel lov- og forskriftsendringer og uttalelser fra Skattedirektoratet.

Den andre delen tar for seg aktuelle bokføringsspørsmål. Med utgangspunkt i blant annet spørsmål innkommet til Regnskap Norges Fagsupport det siste året, plukker vi ut spørsmål som er relevante for deg som fører regnskap. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

Kursinnhold

Del 1: Gjennomgang av endringer og nyheter, herunder:

 • SAF-T Regnskap - spørsmål og svar fra Skattedirektoratet
 • Kontantfakturaunntaket – status
 • Reskontroføring av internettsalg og salg ved oppkrav
 • Bokføringsplikt for ikke regnskapspliktige
 • Bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd
 • Fakturering og tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid
 • Koronapandemien – enkelte bokføringstemaer
 • Oppbevaring i utlandet – status 

Del 2: Aktuelle bokføringsspørsmål, herunder:

 • Ansvar for oppfyllelse av bokføringsreglenes krav
 • Dokumentasjon, bokføring og oppbevaring ved oppkjøp, fusjon, fisjon, avvikling og konkurs
 • Retting av feil med avgiftsmessig konsekvens i tidligere perioder
 • Bokføring, mva-koder og SAF-T ved forholdsmessig fradrag for inngående mva
 • Valuta i bokføringen – valg av valutakurs, dokumentasjon mv.
 • Ekstern kundereskontro ved faktoring, netthandel og outsourcing av fakturering
 • Selvbetjente kassapunkter – sedler og mynter som tvungne betalingsmidler
 • Kontantsalg med elektroniske betalingsløsninger (Vipps mv.)
 • Billettsalg på Internett
 • Akontofakturering, forskuddsfakturering og forskuddsbetaling
 • Etterfakturering av merverdiavgift
 • Formidlings- og kommisjonssalg – dokumentasjon og bokføring
 • Viderefakturering – omkostninger, utlegg og fellesanskaffelser
 • Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet – dokumentasjon og bokføring
 • Proformafakturaer og foreløpige kvitteringer for kjøp
 • Dokumentasjon av reiseutgifter til taxi, buss mv.
 • Utlegg gjort av ansatte
 • Dokumentasjon og bokføring av sykepengerefusjoner
 • Avsavnsgodtgjørelse og erstatninger – dokumentasjon og bokføring
 • Elektroniske bilag – filformat, oppbevaringsmedium, sikring, kontrollspor mv.
 • Oppbevaringsplikten vs. personopplysningsreglene (GDPR)
 • Integrert prosjektregnskap i bygg og anlegg

 

Undervisningsform

Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager