Stedlig kurs

Bokføringsreglene fra A til Å

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
24.11.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel The Edge
Kaigata 6, 9008 TROMSØ
https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarion-hotel-the-edge/
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Clarion Hotel The Edge
Kaigata 6, 9008 TROMSØ
https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarion-hotel-the-edge/

Om kurset

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, skattemeldinger for skatt og merverdiavgift mv. Alle norske foretak som har regnskapsplikt og/eller plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift eller næringsoppgave skal følge bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk.
Del:

Bokføringsreglene er i stadig endring og utvikling og dette kurset er oppdatert på de nyeste reglene. 

Kurset gir en oversikt over bokføringsregelverket i sin helhet, og omhandler lov, forskrifter, god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet mv. Målet er å gi dyptgående kompetanse innenfor bokføringsregelverket.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med bokføring, eller som skal begynne å arbeide med bokføring, og som har behov for en god oversikt over gjeldende regelverk på området. Kurset passer både for de som skal utføre bokføring og de som skal etterkontrollere andres bokføring.

Kursinnhold

 • Bokføringsplikt
 • Grunnleggende bokføringsprinsipper
 • Ajourhold
 • Bokføringsvaluta 
 • Krav til språk
 • Kontantomsetning
 • Formidling og kommisjon
 • Krav til fakturering
 • Dokumentasjon av bokførte opplysninger
 • Retting av bokførte opplysninger 
 • Dokumentasjon av balansen
 • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
 • Oppbevaring og sikring av regnskapsmateriale
 • Elektronisk tilgjengelighet til bokførte opplysninger
 • SAF-T
 • Sentrale bransjebestemmelser
 • Bistand og informasjon til kontrollmyndighet

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor