Stedlig kurs

Perioderegnskapet som styringsverktøy

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
16.12.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO

Om kurset

Optimale bedriftsøkonomiske beslutninger handler om å maksimere verdien av både selskapet og eiernes interesser over tid. For å oppnå dette er det avgjørende at regnskapsrådgiver har god forståelse for perioderegnskapets styrker og svakheter.
Del:

God rådgivning forutsetter forståelse for verdiskapning, perioderegnskapet og målstyring. 

Målgruppe

Kurset er spesielt relevant for alle som ønsker å bidra med god rådgivning med tanke på å optimalisere fundamentalverdien av selskap. Dette handler om hva det periodiske regnskapet forteller og ikke forteller, det handler om å øke informasjonsverdien av rådgivningsarbeidet sett fra oppdragsgivers ståsted, og det handler om bruk av regnskapsinformasjon sett fra et beslutningsperspektiv.

Kursinnhold

Del 1: Verdiskapning og beslutninger

 • Hva betyr det å styrke konkurranseevnen?
 • Hvorfor er forståelse for korrekt bruk av referanseramme avgjørende når en beslutning skal fattes?
 • Er bedriftsøkonomisk optimering egnet som et virkemiddel for å oppnå en bærekraftig utvikling, eksempelvis med økt fokus på sirkulær økonomi?
 • Hvordan er sammenhengene mellom inntekter, kostnader og risiko, og i den forbindelse, har innarbeidelse av fleksibilitet (korreksjonsmuligheter) verdi?

Formål:Lær å se bedriftsøkonomisk verdiskapning i lys av økte inntekter, reduserte kostnader, redusert risiko samt fleksibilitet, over tid.

Del 2: Det periodiske regnskapet

 • Hvordan beskrive reell verdiskapning i økonomiske termer?
 • Hva med utfordringer knyttet til
  • historie versus fremtid
  • bokførte verdier versus markedsverdier
  • faktorer som det er komplisert å inkludere i det periodiske regnskapet

Formål:Lær å vurdere alle viktige beslutninger i lys av verdiskapningsmodellen.

Del 3: Målstyring

 • Hvordan bygger man opp en styringsmodell, hva bør man tenke nøye over, hva styrer man etter?
 • Aktivitetsbasert regnskap og valg av «drivere»
 • Hvordan bidra til ønsket adferd?

Formål: Lær hvilke premisser som må være oppfylt for å skape en tilfredsstillende modell for målstyring.

Undervisningsform

Forelesning med dialog med kursdeltakerne.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Espen Skaldehaug
  Førstelektor