!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Stedlig kurs

Perioderegnskapet som styringsverktøy

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
16.12.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO

Om kurset

Optimale bedriftsøkonomiske beslutninger handler om å maksimere verdien av både selskapet og eiernes interesser over tid. For å oppnå dette er det avgjørende at regnskapsrådgiver har god forståelse for perioderegnskapets styrker og svakheter.
Del:

God rådgivning forutsetter forståelse for verdiskapning, perioderegnskapet og målstyring. 

Målgruppe

Kurset er spesielt relevant for alle som ønsker å bidra med god rådgivning med tanke på å optimalisere fundamentalverdien av selskap. Dette handler om hva det periodiske regnskapet forteller og ikke forteller, det handler om å øke informasjonsverdien av rådgivningsarbeidet sett fra oppdragsgivers ståsted, og det handler om bruk av regnskapsinformasjon sett fra et beslutningsperspektiv.

Kursinnhold

Del 1: Verdiskapning og beslutninger

 • Hva betyr det å styrke konkurranseevnen?
 • Hvorfor er forståelse for korrekt bruk av referanseramme avgjørende når en beslutning skal fattes?
 • Er bedriftsøkonomisk optimering egnet som et virkemiddel for å oppnå en bærekraftig utvikling, eksempelvis med økt fokus på sirkulær økonomi?
 • Hvordan er sammenhengene mellom inntekter, kostnader og risiko, og i den forbindelse, har innarbeidelse av fleksibilitet (korreksjonsmuligheter) verdi?

Formål:Lær å se bedriftsøkonomisk verdiskapning i lys av økte inntekter, reduserte kostnader, redusert risiko samt fleksibilitet, over tid.

Del 2: Det periodiske regnskapet

 • Hvordan beskrive reell verdiskapning i økonomiske termer?
 • Hva med utfordringer knyttet til
  • historie versus fremtid
  • bokførte verdier versus markedsverdier
  • faktorer som det er komplisert å inkludere i det periodiske regnskapet

Formål:Lær å vurdere alle viktige beslutninger i lys av verdiskapningsmodellen.

Del 3: Målstyring

 • Hvordan bygger man opp en styringsmodell, hva bør man tenke nøye over, hva styrer man etter?
 • Aktivitetsbasert regnskap og valg av «drivere»
 • Hvordan bidra til ønsket adferd?

Formål: Lær hvilke premisser som må være oppfylt for å skape en tilfredsstillende modell for målstyring.

Undervisningsform

Forelesning med dialog med kursdeltakerne.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Espen Skaldehaug
  Førstelektor