!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Stedlig kurs

Budsjettering og prognoser

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
15.12.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO

Om kurset

Det er ingen av oss som vet sikkert hva fremtiden bringer, men vi kan gjøre antagelser basert på det vi vet i dag. Ledelsen i virksomheter har behov for å se på det økonomiske bildet fremover i tid, og gjerne etter flere forskjellige forutsetninger. Styret trenger å ha god oversikt for å ivareta deres an-svar etter bl.a. aksjeloven. Budsjetter og prognoser kan gi verdifull innsikt og forståelse for hva som venter rundt neste sving.
Del:

Kurset består av 2 deler, men delene henger sammen. Budsjetteringsdelen tar for seg metodikken for å sette opp et budsjett for virksomheten. Budsjettering er litt annerledes dersom virksomheten pro-duserer varer, er tjenesteleverandør eller er en ren salgsorganisasjon. Vi ser på hvordan budsjette-ring foregår i de forskjellige områdene, salg/innkjøp/lønn/faste kostnader etc. Dette kommer i tillegg til å se på kalkyler, fastsetting av marginer, forståelse for bidrag og nullpunktsomsetningen. Vi ser også på sensitivitet og hvordan sentrale faktorer kan endre resultatene og balansen. Vi ser også på verdien av dynamisk budsjettering der vi opererer med regelmessige oppdateringer til budsjettet.   

Prognosen baserer seg gjerne på budsjettene, men kan likevel baseres på historisk utvikling. Vi ser på forskjellige prognosemodeller som raskt kan settes opp ved bruk av regneark. Vi ser også på noen grunnleggende prognosemetoder, der vi bruker avvik mellom faktiske og budsjetterte tall eller fjorårstall.

Verdien av et budsjett eller en prognose er forankret i forutsetningene og målene som ligger bak. Det er viktig at de som jobber med budsjetter og prognoser forstår disse målene, og at nye budsjet-ter/prognoser peker på rett vei til målet.

Målgruppe

Kurset passer for deg som har dialog med ledelse og styret om fremtidsutsiktene. Det passer også for deg som ønsker å få mer innsikt i hvordan vi kan bruke historiske regnskapsdata til å lage øko-nomiske oversikter for fremtidige perioder.

Kursinnhold

 • Strategisk rapportering fremover i tid
 • Forståelse for virksomhetens mål fremover
 • Forståelse for budsjetteringsprinsipper 
 • Enkle prognosemetoder basert på avvik
 • Forståelse for regresjonsanalyse
 • Viktigheten av regelmessige oppdateringer

Undervisningsform

Teorien bak budsjettering belyses i kurset og vi setter det i system ved å bruke det i caser som vi job-ber gjennom. Vi bruker også regneark slik at det er mest mulig tilrettelagt for den måten vi budsjet-terer på til vanlig. Prognosemodeller vises teoretisk men vi legger mest vekt på å vise hvordan man selv kan lage disse ved hjelp av funksjoner i Excel. For maksimal utbytte fra kurset bør deltakere ta med PC/Mac med lokal installasjon av Excel da praktisk erfaring har vist at tilgang til internett ikke bestandig fungerer under kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder