!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Stedlig kurs

Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet – gi gode råd

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
15.12.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO

Om kurset

Kurset er først og fremst laget for praktikere som ønsker å kunne gi verdifulle råd om hvordan fradragsreglene kan praktiseres best mulig.
Del:

Vår ambisjon er at du etter å ha deltatt på kurset skal være trygg på å gi helt konkrete råd om hvordan fradragsreglene benyttes best mulig. Du skal kunne forhindre at de du rådgir opplever ubehagelige og kostbare overraskelser ved bokettersyn. 

Det du lærer på dette kurset skal gi seg utslag i bedriftens resultat. Skatteetaten har i den senere tid hatt fokus på velferdstiltak, kundepleie, representasjon, bevertning mv i sitt kontrollarbeid, og det er også foretatt viktige endringer i forståelsen av reglene på området. Det er derfor viktig å være à jour.

På viktige områder sammenligner vi reglene om skattemessig fradrag for hhv AS og EPF og fremhever hva som kan være mest gunstig for den næringsdrivende.

Målgruppe

Kurset retter seg mot rådgivere som ønsker å være aktive i egen virksomhet eller overfor kundene i spørsmål om skattemessig fradrag for kostnader. Kurset er også viktig i forhold til å unngå kostbare resultater ved bokettersyn, idet det særlig fokuseres på grensene mot ikke fradragsberettigede kostnader. Kurset bør således også være svært relevant for revisorer og ansatte i skatteetaten som jobber med disse områdene.

Kursinnhold

 • Hovedreglene om fradragsrett for kostnader etter skatteloven
 • Dokumentasjonskrav
 • Gjennomgang av de mest aktuelle kostnader, herunder:
  • Betaling via bank som vilkår for fradragsrett
  • Kostutgifter og matbilag
  • Reise- og overnattingsutgifter
  • Fradrag for bilkostnader
  • Velferdstiltak
  • Telefonutgifter, internett, bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester
   • Hva med smartklokker, treningsklokker osv
  • Utdanningskostnader, studiereiser
  • Arbeidstøy
  • Behandlingsutgifter etc
  • Bevertning og representasjon
 • Nærstående-problematikk
  • Kjøp av firmahytter, leiligheter, båter osv
  • Regnskapsførers ansvar

Undervisningsform

Undervisningsformen er i utgangspunktet forelesning. De aller fleste av temaene blir illustrert gjennom praktiske eksempler, gjerne fra rettspraksis, uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Kursdokumentasjonen er fyldig og laget for å kunne brukes som et praktisk oppslagsverk i etterkant av kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat