Stedlig kurs

Regnskap – utvalgte dybdetemaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
22.10.2020
09.00-16.00
Scandic Park Sandefjord
Strandpromenaden 9, 3201 SANDEFJORD
www.scandichotels.no/hotell/norge/sandefjord
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Scandic Park Sandefjord
Strandpromenaden 9, 3201 SANDEFJORD
www.scandichotels.no/hotell/norge/sandefjord

Om kurset

Regnskapsloven og regnskapsstandardene inneholder prinsippene for korrekt regnskapspresentasjon og inneholder også detaljreguleringer på flere områder. Innenfor disse rammebetingelsene må regnskapsprodusentene foreta sine vurderinger. På flere områder åpnes det for valgmuligheter og skjønn.
Del:

Dette kurset fokuserer på rammebetingelsene som regnskapsprodusentene må operere innenfor. Kurset søker å berøre områder som er relativt vanlige i praksis, men hvor løsningene ikke nødvendigvis er opplagte. 

I tillegg gjennomgås den seneste utviklingen på regnskapsområdet.

Målgruppe

Alle som arbeider med årsregnskap for kunder eller i bedrifter. 

Kursinnhold

 • Hva skjer på regnskapsområdet?
 • Hendelser etter balansedagen – med eller uten regnskapsmessig konsekvens
 • Vurdering av fortsatt drift og konsekvenser av usikkerhet
 • Betingede eiendeler og usikre forpliktelser – bruk av «beste estimat»
 • Behandling av prinsippendringer og korrigering av feil i tidligere årsregnskap 
 • Opptjeningsprinsippet for inntekter
 • Dekomponering, påkostning og vedlikehold av driftsmidler
 • Behandling av valuta i regnskapet
 • Balanseføring av utsatt skattefordel
 • Behandling av forsknings- og utviklingsutgifter

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger med små praktiske case.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor