Stedlig kurs

Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 1,5
  Klokke Created with Sketch.
18.12.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO

Om kurset

Kurset er tverrfaglig og tar for seg skatteregler, avgiftsregler, selskapsrettslige regler og regnskapsregler som er særlig aktuelle for økonomiansvarlige i virksomheter.
Del:

Det blir særlig fokusert på nye problemstillinger, herunder de nye reglene som er en følge av koronatiltakene.

Målgruppe

Alle økonomiansvarlige i virksomheter. Kurset vil også passe de fleste regnskapsførere som ønsker å engasjere seg og utvikle seg som rådgivere. 

Kursinnhold

Dette er et kurs som dekker mang viktige fagområder for økonomiansvarlige og rådgivere i virksom-heter. Det fokuseres på nyheter, regelendringer og særlig aktuelle problemstillinger av ulik karakter innen skatt, MVA, regnskap, årsoppgjør, bokføring og selskapsrett. Blant annet vil følgende emner bli gjennomgått:

 • Årsregnskap og perioderegnskap – sentrale problemstillinger
 • Selskapsrett
  • Utbytte, lån
  • Mellomværende med aksjonær – hvordan følge regelverket i praksis
  • Endring av § 3-8-transaksjoner
  • Endring av kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet mv
  • Mellombalanse
 • Bokføring
  • Koronatilskudd
  • Formelle krav
  • Dokumentasjon
  • Kontanter - hva er regelverket?
  • Mellomværende med aksjonær – hvordan følge regelverket i praksis
 • Merverdiavgift
  • Koronaendringer
  • Vilkår for fradrag
  • Etterfakturering av merverdiavgift
  • Tomteopparbeidelse og kapitalvarebegrepet i merverdiavgiftsloven
  • Mva-registrering av utenlandske transportører: Dette sier loven
  • Derfor må mva betales selv om kjøper og selger er i konflikt
  • Foreldelsesfrister ved retten til justering og krav om kompensasjon 
  • Slik oppnår du fradrag for mva på utleiebygg
  • Utvikling av tomt og merverdiavgift
  • Fritak eller unntak fra merverdiavgift?
  • Forskuddsfakturering og mva
  • Håndverkers arbeid på egen bolig og beregning av merverdiavgift
  • Leietakertilpasninger og merverdiavgift
  • Tap på fordringer
 • Skatt
  • Koronaendringer
  • Hva er fradragsberettiget og ikke skattepliktig
  • Viktig om lønnsinnberetning
  • Utbytte – endring for 2020
  • Lån til/fra aksjonær – hvor går grensene
  • Nyheter, dommer og uttalelser som er særlig relevante
  • Skatt på julegaver?
  • Slik kan arbeidsgiver dekke trening uten at du må skatte av det
  • Skatter du riktig for fri telefon?
  • Slik blir bedriftshytta gunstig for både ansatte og arbeidsgiver
  • Næringseiendom og formue
  • Arbeid under utførelse og formue
  • Tap på fordringer

Undervisningsform

Foredrag med eksempler og diskusjon om sentrale problemstillinger

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor