Stedlig kurs

Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 1,5
  Klokke Created with Sketch.
18.12.2020
09.00-16.00
Streaming
www.regnskapnorge.no/live, Streaming
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Streaming
www.regnskapnorge.no/live, Streaming

Om kurset

Kurset er tverrfaglig og tar for seg skatteregler, avgiftsregler, selskapsrettslige regler og regnskapsregler som er særlig aktuelle for økonomiansvarlige i virksomheter.
Del:

Det blir særlig fokusert på nye problemstillinger, herunder de nye reglene som er en følge av koronatiltakene.

Målgruppe

Alle økonomiansvarlige i virksomheter. Kurset vil også passe de fleste regnskapsførere som ønsker å engasjere seg og utvikle seg som rådgivere. 

Kursinnhold

Dette er et kurs som dekker mang viktige fagområder for økonomiansvarlige og rådgivere i virksom-heter. Det fokuseres på nyheter, regelendringer og særlig aktuelle problemstillinger av ulik karakter innen skatt, MVA, regnskap, årsoppgjør, bokføring og selskapsrett. Blant annet vil følgende emner bli gjennomgått:

 • Årsregnskap og perioderegnskap – sentrale problemstillinger
 • Selskapsrett
  • Utbytte, lån
  • Mellomværende med aksjonær – hvordan følge regelverket i praksis
  • Endring av § 3-8-transaksjoner
  • Endring av kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet mv
  • Mellombalanse
 • Bokføring
  • Koronatilskudd
  • Formelle krav
  • Dokumentasjon
  • Kontanter - hva er regelverket?
  • Mellomværende med aksjonær – hvordan følge regelverket i praksis
 • Merverdiavgift
  • Koronaendringer
  • Vilkår for fradrag
  • Etterfakturering av merverdiavgift
  • Tomteopparbeidelse og kapitalvarebegrepet i merverdiavgiftsloven
  • Mva-registrering av utenlandske transportører: Dette sier loven
  • Derfor må mva betales selv om kjøper og selger er i konflikt
  • Foreldelsesfrister ved retten til justering og krav om kompensasjon 
  • Slik oppnår du fradrag for mva på utleiebygg
  • Utvikling av tomt og merverdiavgift
  • Fritak eller unntak fra merverdiavgift?
  • Forskuddsfakturering og mva
  • Håndverkers arbeid på egen bolig og beregning av merverdiavgift
  • Leietakertilpasninger og merverdiavgift
  • Tap på fordringer
 • Skatt
  • Koronaendringer
  • Hva er fradragsberettiget og ikke skattepliktig
  • Viktig om lønnsinnberetning
  • Utbytte – endring for 2020
  • Lån til/fra aksjonær – hvor går grensene
  • Nyheter, dommer og uttalelser som er særlig relevante
  • Skatt på julegaver?
  • Slik kan arbeidsgiver dekke trening uten at du må skatte av det
  • Skatter du riktig for fri telefon?
  • Slik blir bedriftshytta gunstig for både ansatte og arbeidsgiver
  • Næringseiendom og formue
  • Arbeid under utførelse og formue
  • Tap på fordringer

Undervisningsform

Foredrag med eksempler og diskusjon om sentrale problemstillinger

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor