Stedlig kurs

Tilrettelegging til årsoppgjøret

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 5
  Klokke Created with Sketch.
 • RF/GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 6
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.
12.11.2020
09.00-16.00
Kristiansand
, 4604 KRISTIANSAND S
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Kristiansand
, 4604 KRISTIANSAND S

Om kurset

Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides.
Del:

Med praktiske eksempler viser vi hvordan du dokumenterer, periodiserer og kontrollerer de enkelte regnskapspostene slik at grunnlaget for det påfølgende årsoppgjør blir så korrekt som mulig. Målsettingen er å perfeksjonere kvaliteten på avstemminger og dokumentasjon pr. 31.12. Vi ser også på spesielle tema med stor risiko for feil i regnskapet, samt oppdragsansvarliges ansvar for kvaliteten pr. 31.12.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som arbeider med eller påvirker kvaliteten på avstemming og dokumentasjon av regnskaper pr. 31.12. Kurset passer for alle som ønsker å lære om dokumentasjon med tilhørende avstemminger pr. 31.12. uansett kunnskapsnivå.

Kursinnhold

 • Kort om kravene i GRFS 
 • Tilrettelegging av saldobalanse pr. 31.12
 • Nødvendige vurderinger pr. 31.12
 • Nødvendige avstemminger og dokumentasjoner
 • Nødvendige tilleggsopplysninger pr. 31.12
 • Samhandlingen med kunden på sentrale poster
 • Kritiske vurderingsposter pr. 31.12
 • Planlegging og samhandling internt og med revisor
 • Arbeidsbelastning og fordeling av arbeidsoppgaver

Undervisningsform

Kurset gjennomføres på en praktisk måte med eksempler på hvordan vi kan gjennomføre dette viktige arbeidet. Gjennom en case vurderer vi en konkret saldobalanse og drøfter hvilke vurderinger som må gjøres og hvilke dokumentasjoner som må foreligge pr. 31.12.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Helge Johnny Mass Andersen
  Seniorkonsulent/Autorisert regnskapsfører