Stedlig kurs

Controllerfunksjonen - få kontroll på regnskapstallene

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • RF/GRFS 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.
16.12.2020
09.00-16.00
Streaming
www.regnskapnorge.no/live, Streaming
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Streaming
www.regnskapnorge.no/live, Streaming

Om kurset

En god controller sikrer riktige regnskapstall til riktig tid og er en super støttespiller for sine oppdragsgivere. Speiler regnskapstallene de faktiske forhold? Hvordan kan vi foreta smarte avstemminger og en verifikasjon av regnskapspostene med en god og praktisk vinkling?
Del:

Kurset vil bestå både av teori og praktiske case . Fokus er knyttet opp mot hvordan vi kan verifisere at regnskapstallene er i samsvar med de faktiske forhold. Kursholder vil gi mange innspill fra egne erfaringer, både fra regnskaps- og revisjonsbransjen. Hovedfokus er praktisk vinkling på hvordan man kan avstemme og dokumentere resultat- og balanseposter.

Kurset vil også gjennomgå relevante lover og forskrifter, samt generelle avstemmingsrutiner.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er opptatt av korrekt regnskapsrapportering har noe erfaring med avstemminger og oppfølging av regnskapsrapportering. Du ønsker å forsikre deg om at utarbeidede regnskapsrapporter er i samsvar med de faktiske forhold. 

Kursinnhold

 • Aktuelle lover og forskrifter
 • Avstemminger
 • Generelle
 • Spesifikke
 • Alternative
 • Analyser
 • Øvrige sjekkpunkter

Undervisningsform

Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Registrert revisor/Autorisert regnskapsfører