Stedlig kurs

God regnskapsføringsskikk

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
19.10.2020
09.00-16.00
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/

Om kurset

Regnskapsførere er etter regnskapsførerloven forpliktet til å utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk (GRFS). Dette er en standard som gir føringer på hvilke forutsetninger regnskapsforetak skal oppfylle for å påta seg regnskapsoppdrag, samt hva som er god praksis under oppdragsutførelse. I kurset gjennomgås standarden i sin helhet.
Del:

Kurset vil vi også ta for seg veilederen for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen. Denne veiledningen er laget for å sikre etterlevelse av personopplysningsloven. 

Målgruppe

Standardens innhold kan også brukes som kvalitetsnorm hos virksomheter som fører regnskapet selv, og kurset passer derfor også for deg som jobber med intern regnskapsføring.

Kursinnhold

 • Forutsetninger for å kunne påta seg regnskapsføreroppdrag
 • Oppdragsavtale og fullmakter 
 • Oppdragsgivers regnskapsmateriale
 • Oppdragsutførelse – fakturering, lønn, betaling, bokføring og årsoppgjør
 • Oppdragsdokumentasjon
 • Kvalitetskontroll
 • Veileder for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen

Undervisningsform

Forelesning er praktisk orientert, med bruk av eksempler og diskusjoner.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Helge Johnny Mass Andersen
  Seniorkonsulent/Autorisert regnskapsfører