Stedlig kurs

Kontantsalg – regler, rutiner og rådgivning

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
06.11.2020
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no

Om kurset

Kurset gir deltakerne kjennskap til aktuelle lov- og forskriftskrav knyttet til kontantsalg. Vi ser på rutiner som bør innarbeides for å sikre at bokføringen av kontantsalget blir korrekt og fullstendig.
Del:

Nye betalingsløsninger krever nye rutiner. Smarte bokførings- og kontrollrutiner gir et godt grunnlag for utbytterik informasjon og god rådgivning vedrørende salgsinntektene i virksomheten. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med regnskapsføring eller revisjon av kontantsalg, og som ønsker tips om gode rutiner og smarte sjekkpunkter, samt formaliteter og lovkrav.

Kursinnhold

 • Hva er kontantsalg – definisjoner og avgrensninger
 • Lovkrav
  • Kassasystemloven med forskrifter
  • Bokføringsloven med forskrifter
 • Rutiner
  • Kontantsalgsrutiner 
  • Bokføring
  • Avstemminger 
 • Dokumentasjon
  • Salgsinntekter
  • Betalinger (likvider)
 • SAF-T
 • Nye betalingsløsninger
 • Controllertjenester tilknyttet kontantsalg

Undervisningsform

Foreleser vil gi bakgrunnsstoff, samt praktiske råd og tips. Det blir satt av tid til noen diskusjonsoppgaver/case, samt en egen oppsummering av hva vi har lært i løpet av kursdagen.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Registrert revisor/Autorisert regnskapsfører