Stedlig kurs

Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforholdet – sentrale arbeidsrettsspørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
05.11.2020
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no

Om kurset

Svært mange av kundene våre møter utfordringer i arbeidsrettsspørsmål. Det har våren 2020 vært et godt eksempel på. I slike situasjoner er det mest nærliggende for mange bedrifter å be regnskapsføreren om råd. Dette kurset gir deg et nødvendig verktøy til å bistå dine kunder i mange av disse spørsmålene.
Del:

Både domstolloven og reglene om god regnskapsførerskikk tillater regnskapsfører å yte rettshjelp uten at dette nødvendigvis er tilknyttet et konkret regnskapsføreroppdrag. Forutsetningen er man har nødvendig kompetanse. Kurset tar først og fremst for seg de problemområdene kunder gjerne henvender seg om til regnskapsfører.

Målgruppe

Kurset er spesielt laget for de av dere som ønsker å bistå kunder som etterspør rådgivning i arbeidsrettsspørsmål og som ønsker å tilby dette som en tjeneste. Noen av dere er kanskje av den oppfatning at arbeidsrett er et fagområde som regnskapsfører ikke bør ha befatning med. Det er ikke korrekt.

Kursinnhold

Kurset er spesielt laget for praktikeren, som ønsker å gi kunden verdifulle svar på sine spørsmål om arbeidsrett. Temaene vi tar for oss er blant annet:

Hvorfor arbeidsrett
- Regnskapsførers rolle i arbeidsrettsspørsmål
Rettskildene i arbeidsretten
Ansettelse

- Arbeidsavtaler
- Krav til innhold
- Rettsvirkningene av mangelfulle arbeidsavtaler
Arbeidstid
- Konsekvenser av brudd på arbeidstidsbestemmelsene
- Grensen mellom arbeidstid og fritid
- Begrepene avtalt arbeidstid, alminnelig arbeidstid og overtid
- Overtidsbetaling
- Unntak for ledende og særlig uavhengig stilling
Onboarding og prøvetid
Arbeidsforholdet

- Partenes rettigheter og plikter
- Nærmere arbeidsgivers styringsrett
- Ferie
Avvikling av arbeidsforholdet
- Oppsigelse og avskjedx
- Særlig om oppsigelse i prøvetiden
- Erstatning og skatt
- Sluttavtaler
- Sluttpakker og skatt

Undervisningsform

Forelesning med bruk av praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat