Stedlig kurs

GRFS i praktisk anvendelse – i økonomiavdelingen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
17.12.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO

Om kurset

Selskap som ivaretar regnskapsførselen selv, er ikke underlagt GRFS. Likevel vil regnskapsføreren som utøver regnskaps- og rapporteringsarbeidet ha god nytte av å bruke GRFS i utviklingen og vedlikeholdet av gode rutiner i økonomifunksjonen.
Del:

Målet med dette kurset er derfor å sette fokus på å redusere risiko for feil i en elektronisk hektisk hverdag, ved å implementere gode rutiner for overvåkning og detaljkontroller av input, overvåkning av prosesser og analyser av output. Vi vil jobbe med analyser av nøkkeltall for å avdekke mulige bevisste og ubevisste feil, og vi vil se på hva som bør og må rapporteres til ledelsen. Vi vil også se på styrker og svakheter i systemene for å avdekke mulige systemfeil og bevisste feil knyttet til spam, hacking og identitetstyveri. Med bakgrunn i GRFS (god regnskapsføringsskikk) og deling av egne erfaringer vil vi se nærmere på nye risikoområder både på salgs- og kjøpsområdene, på egenkapitaltransaksjoner, fordringer og gjeld. Gjennom hele dagen skal vi ha fokus på hvordan vi kan øke kvaliteten i alle ledd knyttet til produksjon av regnskapsdata og rapporter. Vi vil også gjennomgå en del viktige avstemmingsrutiner, dokumentasjon av disse og hvordan vi på en enkel måte kan drive opplæring av de som nå etter hvert gjør og skal gjøre mange av de godkjennings- og konteringsrutinene som regnskapsfører gjorde tidligere. 

Målgruppe

Kurset er spesielt tilrettelagt for deg som ønsker å få på plass tilstrekkelig gode rutiner som kan avdekke og forhindre feil nå når systemene åpnes opp for stadig flere brukere som ikke har autorisasjon som regnskapsfører som en del av utdannelsen sin. Vi har utarbeidet dette kurset spesielt med tanke på deg som jobber i en intern økonomiavdeling, og som ønsker å få kontroll på risikoen vi står overfor knyttet til økt automatisering.

Kursinnhold

 • Opplæring via avviksrapportering og oppfølging. 
 • Rutinebygging; en forutsetning for forsvarlig regnskapsførsel
 • Kvalitetssikring og tilfredsstillende dokumentasjon
 • Hva er en vesentlig feil i regnskapet?
 • Håndtering av taushetsbelagt informasjon 
 • Arkiveringsrutiner i en elektronisk hverdag
 • Rutiner som sikrer fullstendighet og nøyaktighet 

Undervisningsform

Store deler av dagen arbeider vi i smågrupper hvor vi diskuterer problemstillinger, løsninger og deler erfaring knyttet til de enkelte temaene. Eventuelle nyheter og endrede krav knyttet til tema vil bli presentert.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Eli Margrete Stølsvik
  Autorisert regnskapsfører