Stedlig kurs

Kontantsalg – regler, rutiner og rådgivning

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
24.11.2020
13.00-16.00
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom

Om kurset

Kurset gir deltakerne kjennskap til aktuelle lov- og forskriftskrav knyttet til kontantsalg. Vi ser på rutiner som bør innarbeides for å sikre at bokføringen av kontantsalget blir korrekt og fullstendig.
Del:

Nye betalingsløsninger krever nye rutiner. Smarte bokførings- og kontrollrutiner gir et godt grunnlag for utbytterik informasjon og god rådgivning vedrørende salgsinntektene i virksomheten. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med regnskapsføring eller revisjon av kontantsalg, og som ønsker tips om gode rutiner og smarte sjekkpunkter, samt formaliteter og lovkrav.

Kursinnhold

 • Hva er kontantsalg – definisjoner og avgrensninger
 • Lovkrav
  • Kassasystemloven med forskrifter
  • Bokføringsloven med forskrifter
 • Kontantsalgsrutiner
 • Controllertjenester tilknyttet kontantsalg

Undervisningsform

Foreleser vil gi bakgrunnsstoff, samt praktiske råd og tips. Det blir satt av tid til noen diskusjonsoppgaver/case, samt en egen oppsummering av hva vi har lært i løpet av kursdagen.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Registrert revisor/Autorisert regnskapsfører