Stedlig kurs

Ny arvelov - arveoppgjør og generasjonsskifte

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 4
  Klokke Created with Sketch.
14.10.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

Det er mange praktiske problemstillinger som må tas hensyn til om arveoverføringer og generasjonsskifter skal bli vellykket. Med god kjennskap til regelverket og god planlegging er det imidlertid mulig å finne gode løsninger samt redusere negative effekter, både av skatte- og avgiftsmessig art, men ikke minst for å bevare familiefreden.
Del:

Fra 2021 har vi en ny arvelov som innebærer viktige endringer man må ha kjennskap til. Dette kurset skal gi deg god oversikt over regelverket som gjelder ved gjennomføring av arveoppgjør og generasjonsskifter. Vi ser også på hvordan en kan tilpasse seg for å komme en eventuell gjeninnføring av arveavgiften i forkjøpet. 

Målgruppe

Kurset er velegnet for deg som ønsker å lære mer om både praktiske problemstillinger og de ulike rettsreglene som er relevante i forbindelse med arv og gaveoverføringer, samt gjennomføring av generasjonsskifte i små og mellomstore bedrifter. For å få fullt utbytte av kurset, er det en fordel om du har noe rådgivningserfaring.

Kursinnhold

 • Ny arvelov- det viktigste nye
  • Endring av pliktdelsreglene
  • Hva med gamle testamenter
  • Overgangsregler
 • Hvordan kan eventuelt gjeninnføring av arveavgiften se ut
 • Hva er det riktige for virksomheten og familiefreden
 • Overføring i live eller ved død?
 • Generasjonsskifte av virksomheter/bedrifter
 • Aktuelle tilpasninger i forbindelse med et generasjonsskifte
 • Overføring av hytter og hus
 • Hvordan sikre giver økonomisk i fremtiden
 • Skatt, arve- og dokumentavgift

Undervisningsform

Forelesning med praktisk tilnærming gjennom casearbeid. Mange av temaene vil bli illustrert ved bruk av praktiske eksempler hentet fra rettspraksis, uttalelse fra skattemyndighetene og foredragsholderens egen rådgivningspraksis.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Ole Morten Huseby