Stedlig kurs

Husleierett og merverdiavgift

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 4
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 4
  Klokke Created with Sketch.
06.11.2020
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no

Om kurset

For de som driver med utleie av fast eiendom henger husleierett og merverdiavgift tett sammen.
Del:

Vi forklarer hovedtrekkene i husleie- og merverdiavgiftsloven og går deretter parallelt gjennom problemstillinger som kan oppstå og hvordan disse kan løses. Vi ser på frivillig registrering, fradragsrett, utgående avgift og justeringsregler.  

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som arbeider med regnskap og revisjon, men egner seg også godt for investorer og andre interesserte i eiendomsbransjen. 

Kursinnhold

 • Vi går igjennom regelverket knyttet til frivillig registrering
 • Inngåelse av leiekontrakt, når er en kontrakt inngått? Hvilke konsekvenser får det om det ikke er en leiekontrakt men f.eks en avtale om husleiegaranti?
 • Leietakertilpasninger, husleieloven/merverdiavgiftsloven
 • Endringer gjennom leieperioden
  - Husleieloven og avgiftsrettslige konsekvenser av:
  - Arealendringer
  - Endringer av bruk innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område
  - Mislighold av leiekontrakt
  - Manglende betaling
  - Endret bruk
  - Fremleie
  - Tomme lokaler
 • Utflytting/Utkastelse
 • Leietakers/Utleiers overtakelse av leietakertilpasninger
 • Ny leietaker

Undervisningsform

Forelesning med fokus på praktiske problemstillinger.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Jørgen Bull