Stedlig kurs

Oppsigelse, avskjed og permisjon - regnskapførers ansvar som rådgiver

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3,5
  Klokke Created with Sketch.
26.11.2020
09.00-12.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

For alle som jobber med personalarbeid er det helt sentralt å ha god kjennskap til arbeidsmiljølo-vens bestemmelser om oppsigelse, avskjed og permisjoner. Kurset er praktisk rettet og tar for seg reglene på området. Det kan imidlertid være lett å trå feil i jussen, og vi gjennomgår også reglene for regnskapsførers ansvar som rådgiver.
Del:

Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
  - Forskjellen mellom oppsigelse og avskjed
  - Mangelfulle arbeidsprestasjoner
  - Ulovlig fravær
  - Ordrenekt
  - Brudd på lojalitetsplikten
  - Tillitssvikt
  - Samarbeidsproblemer og utilbørlig opptreden overfor kolleger
  - Urettmessig bruk av Internett
  - Rusmisbruk
  - Oppsigelsesvern
  - Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed
  - Arbeidsgivers drøftelsesplikt
  - Arbeidstakers rett til forhandlinger
  - Attest
 • Permisjonsrettigheter etter arbeidsmiljøloven
 • Tariffestede velferdspermisjoner
 • Regnskapførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettsspørsmål

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Kursinnhold

 • Praktisk gjennomgang av reglene om oppsigelse og avskjed
 • Saklig og usaklig oppsigelse og avskjed
 • Når har du rett til permisjon med og uten lønn
 • Profesjonsansvar regnskapsfører
 • Regnskapsfører som rådgiver i arbeidsrettsspørsmål
 • Velferdspermisjoner

Undervisningsform

Undervisningsformen er i utgangspunktet forelesning med bruk av eksempler og illustrasjoner fra retts-praksis.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat