Stedlig kurs

Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3,5
  Klokke Created with Sketch.
26.11.2020
13.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

For alle som jobber med personalarbeid er det helt sentralt å ha god kjennskap til arbeidsmiljølo-vens bestemmelser om arbeidsavtaler, midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft. Det kom flere viktige endringer på området i 2019, som man bør være klar over, slik at arbeidsavtaler kan oppdateres og er lovlige.
Del:

Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Arbeidsavtaler
  - Krav til innhold
  - Krav til skriftlighet
  - Rettsvirkningene av feil og mangler
  - Lønnstrekk – muligheter og begrensninger
  - Taushetsplikt
  - Prøvetid
 • Midlertidige ansettelser
  - Adgangen til midlertidig ansettelse er unntaket
  - Når arbeidets karakter tillater det
  - Vikariater
  - Ekstrahjelp/tilkallingshjelp
  - Praksisarbeid og arbeidsmarkedstiltak
  - Idrett og åremål
  - Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse
  - Rettsvern etter «fireårsregelen»
  - Rettsvern etter «treårsregelen»
  - Opphør av midlertidig ansettelse
 • Innleie av arbeidskraft
  - Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie
  - Hovedregel
  - Tariffavtale
  - Fireårsregelen
  - Konsekvenser av ulovlig innleie
  - Rett til samme lønns- og arbeidsvilkår
  - Opplysningsplikt og innsynsrett
  - Solidaransvaret for lønn og skatt
  - Innleie fra virksomhet som ikke har utleie til formål

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Kursinnhold

 • Praktisk gjennomgang av reglene i arbeidsmiljøloven om adgangen til midlertidig ansettelse
 • Krav om fast ansettelse
 • Arbeidsavtaler og arbeidsinnleie – hva gjelder
 • Solidaransvar ved innleie av arbeidskraft
 • Rettsvirkningene av ulovlig arbeidsinnleie
 • Krav til arbeidsavtalens innhold

Undervisningsform

Undervisningsformen er i utgangspunktet forelesning med bruk av eksempler og illustrasjoner fra retts-praksis.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat