!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Stedlig kurs

Bygg- og anleggsbransjen – regnskap, skatt og avgift

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 3
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 3
  Klokke Created with Sketch.
18.12.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO

Om kurset

Kurset vil gi deg godt innblikk i sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til bygg- og anleggsbransjen med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift.
Del:

Du får kjennskap til viktige bestemmelser og alternative valg av løsninger for bransjen med konsekvens for både for selskapets utbyttekapasitet, beskatningstidspunkt og avgiftsbelastning.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har erfaring fra regnskapsføring, revisjon og rådgiving for bygg- og anleggsvirksomheter, og ønsker å øke dine kunnskaper og innsikt om sammenhengene i regelverkene. Dette for å kunne gi konstruktive og verdifulle råd til dine kunder mht valg av løsninger og redusere risiko knyttet til skatt og merverdiavgift. 

Kursinnhold

 • Bygg- og anleggsbransjen i Norge – Hva er hovedutfordringene knyttet til regnskap, skatt og merverdiavgift innen bransjen?
 • NRS 2 Anleggskontrakter – hovedprinsipper samt særskilte regler for inntektsføring av egenregiprosjekter og reglene for små foretak
 • Tvistesaker og regnskapsrapportering
 • Bokføringsloven og uttalelser om god bokføringsskikk – erfaringer fra bokettersyn
 • Skattemessig verdi anleggskontrakter – aktuelle problemstillinger og ligningspraksis
 • Midlertidige forskjeller - tilvirkningskontrakter
 • Når skal det rapporteres til sentralskattekontoret for utenlandssaker?
 • Uttaksregler merverdiavgift
 • Egenregi/fremmedregi – avgiftsbehandlingen
 • Periodisering av avgift

Undervisningsform

Forelesning og diskusjon, med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger herunder gjennomgang av konkrete case.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Svein Wiig
  Partner / Statsautorisert revisor