Stedlig kurs

Regnskapsførerregelverket - aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3,5
  Klokke Created with Sketch.
27.11.2020
13.00-16.00
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom

Om kurset

Ved tilsyn og kontroll blir regnskapsførere målt på etterlevelsen av regnskapsførerregelverket. I tillegg venter vi på en ny regnskapsførerlov og ny standard for god regnskapsføringsskikk. I dette kurset ser vi på aktuelle temaer for regnskapsførere.
Del:

Vi venter på en ny regnskapsførerlov og på endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS). Hva er status på dette arbeidet og hvordan kan vi forvente at reglene for eksterne regnskapsførere ser ut fremover?

Samtidig går hverdagen sin gang, herunder kontroller og tilsyn med regnskapsføreres etterlevelse av gjeldende lovkrav og GRFS. Hvor er det bransjen sliter mest med å etterleve de kravene som stilles til oss? Hva kan vi lære av resultatene fra kontroller og tilsyn?

Dette kurset tar for seg aktuelle temaer og problemstillinger innenfor gjeldende lovkrav og den standarden for god regnskapsføringsskikk som vi lever med i dag, særlig i lys av resultatene fra kontroller og tilsyn. I tillegg ser vi på status for arbeidet med ny lov og ny standard, herunder hvilke endringer vi kan vente oss.

Målgruppe

Kurset passer særlig for autoriserte regnskapsførere, herunder oppdragsansvarlige, som plikter å følge regnskapsførerreglene i sin oppdragsutførelse og som må holde seg oppdatert på endringer og aktuelle temaer. Kurset passer også for andre som arbeider med ekstern regnskapsføring.

Kursinnhold

 • Utviklingen i regnskapsbransjen
 • Status for ny regnskapsførerlov 
 • Forventede endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Resultater fra tilsyn og kvalitetskontroller
 • Oppdragsansvarlig regnskapsfører
 • Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner
 • Rapportering til oppdragsgiver
 • Intern kvalitetskontroll på regnskapsoppdrag

Undervisningsform

Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager