Stedlig kurs

Regnskap - nyheter og forholdet regnskap-skatt

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
27.11.2020
13.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

Kurset tar for seg nyheter på regnskapsområdet og fokuserer i tillegg på regnskapsmessig behandling av betalbar og utsatt skatt. Dette er et område som vi vanligvis løser i årsoppgjørprogramvare, men vi vil her se nærmere på reglene på området og de underliggende problemstillingene.
Del:

Kurset består av to deler.

Del 1 handler om varslede nyheter på regnskapsområdet.

Del 2 ser på reglene omkring regnskapsføring av betalbar og utsatt skatt med praktiske eksempler på aktuelle problemstillinger. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med årsoppgjør eller forberedelse til årsoppgjør eller har kontrolloppgaver i tilknytning til årsoppgjør. 

Kursinnhold

Kurset omhandler følgende temaer:

 • Nyheter på regnskapsområdet
 • Modell for beregning av skattekostnad
 • Permanente og midlertidige resultatforskjeller
 • Kan vi føre opp utsatt skattefordel i regnskapet?
 • Praktiske eksempler

Undervisningsform

Forelesninger som også inkluderer små praktiske case.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor