Stedlig kurs

Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet – gi gode råd

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Created with Sketch.
25.11.2020
09.00-12.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

Kurset gir en praktisk innføring i hvilke skattemessige fradragsregler/muligheter som gjelder både for enkeltpersonforetak og aksjeselskaper. På viktige områder sammenligner vi reglene om skattemessig fradrag for hhv AS og EPF.
Del:

Målgruppe

Kurset retter seg mot regnskapsførere og andre som ønsker å kunne rådgi kunden i spørsmål om skattemessig fradrag for kostnader i virksomhet. Kurset er også viktig i forhold til å unngå kostbare resultater ved bokettersyn, idet det fokuseres på grensene mot ikke fradragsberettigede kostnader.

Kursinnhold

Kurset behandler følgende temaer:

 • Innføring i reglene om skattemessig fradrag i næringsvirksomhet
 • Nyttig verktøy i rådgivningsarbeid
 • Hvordan utnytte fradragsreglene best mulig
 • Fradragsreglene i AS i forhold til enkeltpersonforetak
 • Dokumentasjonskrav skattemessig fradrag
 • Hovedreglene om fradragsrett for kostnader etter skatteloven
 • Gjennomgang av de mest aktuelle kostnader
  • Betaling via bank som vilkår for fradragsrett
  • Kostutgifter og matbilag
  • Reise- og overnattingsutgifter
  • Fradrag for bilkostnader
  • Velferdstiltak, bevertning og representasjon 
  • Telefonutgifter, internett og andre elektroniske kommunikasjonstjenester
  • Utdanningskostnader, studiereiser
  • Arbeidstøy
  • Behandlingsutgifter etc.

Undervisningsform

Undervisningsformen er i utgangspunktet forelesning. De aller fleste av temaene blir illustrert gjennom praktiske eksempler, gjerne fra rettspraksis, uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Kursdokumentasjonen er fyldig og laget for å kunne brukes som et praktisk oppslagsverk i etterkant av kurset.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat