Stedlig kurs

Økonomisk kriminalitet - korrupsjon, skattesvik og konkurskriminalitet

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3,5
  Klokke Created with Sketch.
27.11.2020
09.00-12.00
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom

Om kurset

Kurset tar for seg områder innenfor strafferetten som det er særlig viktig at regnskapsførere har kunnskap om.
Del:

Indikasjoner på korrupsjon, skattesvik og konkurskriminalitet kan dukke opp i regnskapene, og det er derfor viktig å være kjent med området. Regnskapsfører ønsker ikke å bli involvert i ulovligheter og bør derfor være særlig oppmerksom.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med regnskaper for eksterne oppdragsgivere eller internt. Kurset er også relevant for revisorer.

Kursinnhold

Kurset består av fire deler.

Del 1 handler om strafferett generelt med spesielt fokus på straffbarhetsvilkårene

Del 2 handler om korrupsjon.

Del 3 handler om skattesvik - som også inkluderer "merverdiavgiftsbedragerier".

Del 4 handler om konkurskriminalitet.

Kurset omhandler følgende temaer:

 • Straff og straffbarhetsvilkår
 • Korrupsjon og påvirkningshandel
 • Skattesvik - hva omfattes av begrepet
 • Administrativ reaksjon og straff
 • Konkurskriminalitet

Undervisningsform

Forelesninger som også inkluderer små praktiske case.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor