Stedlig kurs

Arbeidsgiveravgift - utvalgte emner

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Created with Sketch.
23.11.2020
13.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

Kurset tar for seg reglene om den geografisk differensierte arbeidsgiveravgiften. Det går også inn på grensene for avgiftsplikt og avgiftsfritak.
Del:

Kurset tar for seg det årlige arbeidsgiveravgiftsvedtaket som inneholder reglene for geografisk differensiert arbeidsgiveravgift. Videre går kurset inn på grensedragningen mellom arbeidsgiveravgiftspliktige og arbeidsgiveravgiftsfrie ytelser, som gjelder for norske bedrifter.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønnsregnskap og lønnsrelaterte temaer.

Kursinnhold

Kurset omhandler følgende temaer:

 • Geografisk differensiering
 • Sektorunntak og andre unntak
 • Underenheter og ambulerende virksomhet 
 • Hva inngår i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget
 • Avgiftsfrie ytelser  

Undervisningsform

Forelesninger som også inkluderer små praktiske case.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor