Stedlig kurs

Naturalytelser – personalrabatter og andre fordeler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Created with Sketch.
25.11.2020
13.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

I 2019 ble det innført store endringer i skattereglene om naturalytelser. Mange arbeidsgivere opplever reglene som uoversiktlige og vanskelige å praktisere. Særlig reglene om skattepliktige rabatter ansatte får hos tredjeparter er det mange som sliter med å lage fornuftige rutiner for.
Del:

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med lønn og naturalytelser. 

Kursinnhold

Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Skattefrie personalrabatter
 • Rabatter til næringsdrivende, deltakere og pensjonister
 • Arbeidsgiverplikter for tredjepartsytelser, herunder rabatter fra forretningspartnere
 • Nye verdsettelsesregler
 • Rapporteringsplikt og tidfesting av naturalytelser
 • Privat uttak av bonuspoeng, herunder flybonus
 • Frie reiser for ansatte i transportselskaper - status
 • Gaver i arbeidsforhold
 • Overtidsmat
 • Fri avis
 • Fri barnehage
 • Kundepleie
 • Representasjon og bevertning
 • Skattemessig behandling av tips i arbeidsforhold
 • Forslag til arbeidsgivers rutiner for behandling av naturalytelser

Undervisningsform

Forelesning hvor temaene illustreres ved praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat