Stedlig kurs

Skatt - utbytte, kapitalnedsettelse, tilbakebetaling m.m.

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.
25.11.2020
13.00-16.00
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom

Om kurset

Skatt på utbytte kan være forskjellig avhengig hvordan utbytte eller tilbakebetaling gjennomføres.
Del:

Ulike metoder blir gjennomgått, kapitalnedsettelse detaljert. Etter kurset skal du kunne det som er nødvendig for å beregne og dokumentere maksimalt utbytte og kunne redegjøre for skattemessige konsekvenser.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber med årsavslutning og gir råd i forbindelse med utdeling av utbytte og hvordan egenkapitalen i ulike selskaper bør være, herunder skattemessige problemstillinger.

Kursinnhold

Dette kurset gir deg svar på de fleste spørsmål om utbytte. Hva er utbytte skattemessig og selskapsrettslig? Hvordan beregnes det? Er det ulike metoder for utbytte som gir forskjellig resultat? Hvilke lån til aksjonær er utbytte, og hvor går grensen? Hvordan beregnes og dokumenteres skattemessig innbetalt kapital? Kan det deles ut skattefritt?

Praktisk gjennomføring ved nedsettelse av aksjekapital, overkurs, annen innskutt egenkapital med teknisk beregning blir gjennomgått. Hva kan gå galt? 

 • Utbytte
 • Lån
 • Tilbakebetaling av innbetalt kapital
 • Gjennomføring
 • Protokollering

Undervisningsform

Foredrag med eksempler og diskusjoner.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor