Stedlig kurs

Regnskapsloven - god regnskapsskikk - aktuelle problemstillinger

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
24.11.2020
13.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

I dette kurset blir det tatt opp aktuelle ulike temaer innen regnskap og god regnskapsskikk. Deler av kursinnholdet kan bli utvidet som en følge av nye problemstillinger som kommer før kurset.
Del:

I kurset går vi blant annet nærmere inn på forutsetning om fortsatt drift, noter om hendelser etter balansedagen, tilleggsutbytte, endringer i markedsverdi på børsnoterte aksjer etter balansedagen, omtale av likestilling og disktriminering, korrigering av feil i tidligere årsregnskap og kravet om at regnskapet skal gi et rettvisende bilde.

Målgruppe

Kurset passer for alle som skal utarbeide årsregnskap og alle som ønsker kunnskap som profesjonelle lesere av årsregnskap.

Kursinnhold

 • Varer
 • Anlegg under utførelse
 • Aktivering og dekomponering
 • Fortsatt drift
 • Ikke glem disse notekravene
 • Hendelser etter balansedagen
 • Endringer i regnskaploven og god regnskapsskikk

Undervisningsform

Foredrag med eksempler.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor