Stedlig kurs

Lov og rett for næringslivet 2020

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
26.11.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel The Edge
Kaigata 6, 9008 TROMSØ
https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarion-hotel-the-edge/
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Clarion Hotel The Edge
Kaigata 6, 9008 TROMSØ
https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarion-hotel-the-edge/

Om kurset

Kurset behandler vanlige og (noen) uvanlige rettslige problemstillinger regnskapsfører og dennes kunder kan stå overfor i sin virksomhet.
Del:

Målgruppe

Målgruppen er eiere, drivere og regnskapsførere for små- og mellomstore bedrifter. Enhver bedrift og dennes regnskapsfører vil med ujevne mellomrom stå overfor rettslige problemstillinger som de ikke har spisskompetanse på. Dette kurset er ment å være til nytte i slike situasjoner.

Kursinnhold

 • Selskapsrett – styreansvar i koronakrisen
 • Ny konkurslovgivning – hvordan lettere unngå konkurs
  • Regnskapsførers plikter og ansvar ved kundens konkurs
  • Lønnsgaranti
 • Omorganisering – hvordan opprette AS, holdingstruktur
 • Arbeidsrett
  • Permittering og oppsigelser i koronakrisen
  • Konkurranseklausuler
 • Aksjonærtvister
  • Aksjonæravtaler
  • Utløsning av aksjonær; vilkår, pris
 • Opptak av partner/kompanjong
 • Avlønning ansatte – bonus, aksjer, opsjoner
 • Kjøp og salg av bedrift
  • Innmat vs aksjer
  • Skatt og MVA
 • Leieforhold
  • Leietakers og utleiers rettigheter
  • Vederlag til leietaker ved leieforholdets slutt
  • Manglende betaling av husleie
  • Manglende vedlikehold fra utleier
  • Påkostning leide lokaler; skatte- og avgiftsmessige konsekvenser for utleier/leietaker
  • Konkurs hos utleier eller leietaker
  • MVA; hvem har justeringsforpliktelsen når leietaker flytter ut eller går konkurs?
 • Generasjonsskifte
 • Lønn vs utbytte
 • Lån til/fra AS
 • Reklamasjoner – rettigheter og frister for kjøper og selger
 • Minoritetsvern i aksjeloven

Undervisningsform

Forelesninger med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger, herunder gjennomgang av konkrete case.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom