Stedlig kurs

Bokføring - nyheter og utvalgte temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
27.11.2020
09.00-12.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, rapportering av skatter og avgifter mv. Dette kurset fokuserer på årets nyheter og endringer i forståelsen av bokføringsregelverket.
Del:

Dagens bokføringslov og –forskrift har vært i kraft siden 2005. Det kommer imidlertid stadig små og store endringer som påvirker hvordan reglene skal forstås og praktiseres. I dette kurset ser vi nærmere på de nyheter og endringer i forståelsen av bokføringsregelverket som har kommet i siste del av 2019 og første del av 2020. Dette omfatter for eksempel lov- og forskriftsendringer, uttalelser fra Skattedirektoratet, høringer og problemstillinger som har oppstått i praksis. Ved å delta på dette kurset, vil de som har holdt seg oppdatert på bokføringsreglene tidligere fortsatt være á jour med det siste årets nyheter.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

Kursinnhold

 • SAF-T Regnskap - spørsmål og svar 
 • Kontantfakturaunntaket – status
 • Reskontroføring av internettsalg og salg ved oppkrav
 • Bokføringsplikt for ikke regnskapspliktige
 • Bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd
 • Fakturering og tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid
 • Koronapandemien – enkelte bokføringstemaer
 • Oppbevaring i utlandet – status 
 • Andre nyheter og temaer

Undervisningsform

Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager