Stedlig kurs

Utbytte, kapitalendringer og selskapsinvesteringer - dette må du passe på i 2020

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.
15.12.2020
09.00-16.00
Streaming
www.regnskapnorge.no/live, Streaming
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Streaming
www.regnskapnorge.no/live, Streaming

Om kurset

Mange virksomheter vil merke på kroppen at 2020 har vært et spesielt år, mest sannsynlig vil etterdønningene være merkbare i lang tid fremover.
Del:

Konsekvensen for mange vil være at det må tilføres mer egenkapital og/eller likviditet. Mens andre igjen (som har kommet velberget gjennom disse krisetidene) ønsker å sikre sin verdier f.eks. ved å ta opptjent overskudd ut av virksomheten i form av utbytte eller nedsettelse av aksjekapitalen.

Målgruppe

Kurset er velegnet for deg som ønsker å være en «dyktig rådgiver» og samtalepartner for kunder i krevende økonomiske tider ift. utdelinger, kapitalendringer og selskapsinvesteringer, herunder ha god kunnskap om de skattemessige konsekvenser av slike disposisjoner. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om kursdeltaker har noe erfaring med å bistå kunder med rådgivning som involverer utdelinger/disposisjoner mellom selskap og eier. 

Kursinnhold

Endret eierskap vil trolig stå sentralt i tiden som kommer, enten fordi det er behov for kapital eller ønskelig å redusere risiko. Herunder kan det være aktuelt for mange bedriftseiere å slippe til ansatte på eiersiden. Utbytteutdelinger og kapitalendringer mv. må følge selskapsrettslige regler for å være lovlige. Slike disposisjoner har alltid skattemessige konsekvenser, og den skattemessige behandlingen påvirkes i stor grad av om selskaps- og regnskapsrettslige regler er fulgt. I krevende økonomiske tider vil man dessverre lettere komme i konflikt med disse reglene. Det kan innebære erstatningsansvar for et selskaps styre og rådgivere. Formålet med kurset er å gjennomgå sentrale bestemmelser som vil komme til anvendelse ifm. utdelinger fra et selskap til eier(ne), reglene som gjelder for kapitalendringer i selskap, samt viktige bestemmelser som man bør kjenne til når man skal investere i eller få inn nye eiere i en virksomhet. Aksjerettslige regler vil stå sentralt, men tilsvarende bestemmeler for ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak vil i noen grad også bli gjennomgått. I tillegg vil det fokuseres på skatterettslige og avtalerettslige regler og mekanismer.

 • Litt om selskapsformer og risiko
  • Har kunden valgt riktig selskapsform
   • AS, ANS/DA, EPF
  • Hvilke endringer kan eventuelt gjøres
   • Hva er mulig og hvordan blir beskatningen
    • Skattefri omdanning?
   • Oppsplitting av virksomhet - fisjon
  • Bør virksomheten legges ned (mens leken er god)
 • Utdelinger
  • Utdeling av lovlig utbytte  
  • Kapitalnedsettelse og tilbakebetaling av innbetalt kapital
  • Kort om lån fra selskap til eier
 • Tilførsel av kapital
  • Kapitalforhøyelse
  • Innlån fra eier
 • Selskapsinvesteringer og sammenslåing av virksomhet
  • Kjøp av aksjer/selskapsandeler
  • Emisjon
  • Fusjon
  • Skatt ved direkte og indirekte eierskap
  • Ansatte på eiersiden, hvilke regler gjelder
 • Avtalerettslige forhold
  • Litt om DD (bedriftsgjennomgang)
  • Aksjekjøpsavtale
  • Aksjonæravtale
 • Ansvar og risiko
  • Styreansvar
  • Rådgiveransvar

Undervisningsform

Forelesning med gjennomgang av praktiske eksempler, gruppearbeid og praktiske case.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Ole Morten Huseby
  Advokat