!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Stedlig kurs

Skatt i næring - interessefellesskap og omgåelse

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
03.11.2020
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no

Om kurset

Interessefellesskap, omgåelse og tilsidesettelse er tildels "mystiske" begreper med et vanskelig innhold. Bli kjent med regelverket og hva som er nytt etter lovfestingen av omgåelsesreglen. Få en oversikt over vanlige og praktiske problemstillinger om dette tema.
Del:

De tre generelle "omgåelsesreglene" i skatteloven:

- Hva er "omgåelse" i skatteretten? 

- Interessefellesskapsbestemmelsen i skatteloven § 13-1 - herunder verdsettelsesproblemet

- Den nye lovfestede omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2 (tidligere ulovfestet omgåelsesregel)

- Reglene om bortfall eller oppgjør av generelle skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner i skatteloven § 13-3 (tidligere skatteloven § 14-90).

Målgruppe

Kurset er tilpasset regnskapsførere, revisorer og andre som arbeider med skattemessige utfordringer. 

Kursinnhold

De generelle "omgåelsesreglene" i skatteretten er nå samlet i skatteloven §§ 13-1 til 13-3. 

I dette kurset ser vi på de tre generelle "omgåelsesreglene" i skatteretten; interessefellesskapsbestemmelsen i skatteloven § 13-1, den nye lovfestede omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2 og reglene om bortfall eller oppgjør av generelle skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner i skatteloven § 13-3.

I kurset ser vi på forskjellen mellom de enkelte "omgåelsesregler". Vi ser på når de kan komme til anvendelse og hvilke konsekvenser det kan medføre. Den lovfestede omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2 trådte i kraft 01.01.20. Den bygger på de tidligere ulovfestede regler. Finanskomiteen har senest i juni 2020 gitt uttalelser om denne nye reglen. Vi ser på hva som er nytt som følge av denne lovfesting. 

I kurset brukes praktiske eksempler knyttet til den enkelte bestemmelse og vi ser på hva som er typiske "omgåelsessaker". Vi ser også på hva som kan gjøres for å unngå å bli rammet av bestemmelsene. 

I tilknytning til interessefellesskapsbestemmelsen ser vi også på verdsettelsesproblemene som oppstår i skatteretten. 

Undervisningsform

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Vidar Brobakken
  Høgskolelektor